1. GENEL KURALLAR

1.1. Saygınkent Sitesi içindeki bağımsız bölümler toplam 7 blokta toplanmış 476 daireyi kapsamakta olup, sadece konut olarak kulla nılacaklardır. İş yeri ve ticaret yeri olarak kullanılamazlar. Daireler pansiyon, sağlık ocağı, dershane, yurt, okul, siyasi parti, spor kulübü vakıf, dernek ve lokal ile her türlü sosyal ve ticari faaliyetlere de tahsis edilemezler.

1.2. Tapu siciline ba gımsız bölüm olarak tescil edilen yerler dışında kalan bilumum yerler ortak yer olarak kabul edilmiştir. Ortaklaşa kullanmaya ve faydalanmaya yarayan ortak yerler; otoparklar, yollar, havuzlar, bahçe ve yeşil alanlar, çarşı, spor salonu ile blok sahanlık, asansör ve merdivenleridir.

1.3. Bağımsız bölüm sakinleri ile bağımsız bölümlerden her ne şekilde olursa olsun yararlanan geçici veya sürekli konukları kurallara uymakla yükümlüdür.

1.4. Bağımsız bölüm sakinleri birbirlerinin haklarına riayet etmek ve birbirlerini rahatsız etmemek konusunda Site Yönetiminin alacağı ve duyuracağı kararlara uymak zorundadırlar.

1.5. Siteye yeni taşınanlar yönetimden alacakları “Saygınkent Sitesi Oturma Beyannamesi”ni doldurup yönetime vereceklerdir. Ayrıca muhtarlığa (“Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirim Belgesi”ni (ikamet belgelerlini) doldurtarak kaydolacaklardır. Yönetim sadece muhtarlığa kaydolmuş kişileri site sakini olarak kabul edecektir.

1.6. Her site sakininin aşağıdaki belgeleri yönetime vermesi gerekmektedir; * Yatılı veya gündelik çalışan hizmetliler ile şoförlerin kimlik fotokopileri ve 2 adet fotoğrafları e Kiracıların kira kontratlarının bir kopyası (Kira bedeli kısmı kapalı olabilir) * Saygınkent Sitesi Oturma Beyannamesi (İlgili form Site Yönetiminden temin edilerek doldurulur ve tekrar yönetime verilmelidir)

e Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirim Belgesi (Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhtarlığına yeni kayıt)

1.7. Taşınmalar saat: 10:00 — 20:00 saatleri arasında yapılabilir. Taşınmalar önceden Site Yönetimine bildirilmelidir.

1.8. Siteden ayrılacaklar site muhasebesine borçlarını kapatmak zorundadır. 1.9. Site aidatları, içinde bulunulan ayın son gününe kadar ödenir.

1.10. Yakıt ve sıcak su bedelleri fatura ile bildirilen ödeme tarihine kadar yapılmalıdır. Zamanında ödenmeyen tüm meblağlara Genel Kurul kararları doğrultusunda gecikme cezası uygulanır.

1.11. Site sakinlerinin dairelerini kiraya vermek veya satmak için emlakçıyla anlaşmaları halinde, ilgili site sakini emlakçıyla ilgili bilgileri Site Yönetimine vermelidir.

 1. ÇALIŞANLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

2.1. Blok görevlileri hizmeti: Sitede bulunan 7 bloktaki dairelerin haftada 3 defa belirlenen saatlerde çöplerin alınması (Pazar / Salı / Perşembe günleri, saat: 19:00 — 20:00), sabah için verilen ( siparişlerin dağıtılması; merdiven, sahanlık, korkuluklar, yangın kapıları, aydınlatma lambaları, asansör kabinleri, döküntü odaları holleri, blok girişleri ve blok çevresinin temizlenmesi hizmetidir.

2.2. Bahçıvanlık hizmetleri: Site içerisindeki çimlerin biçilmesi, gübrelenmesi, çimsiz alanların çimlendirilmesi, sulanması, ağaç dikimi, budanması, ilaçlanması vb. çevre düzenleme hizmetidir.

2.3. Teknisyen hizmetleri: Site elektrik, elektronik, mekanik altyapı ve enerji tesislerinin; çevre güvenlik sistemi ile asansörlerin bakım ve onarımları nı yaparak kusursuz çalışmasını sağlama hizmetidir. Teknisyenlerin görev ve sorumlulukları site genelini ilgilendiren konularla ilgilidir. Konuta özel arıza ve sorunlar hizmet kapsamına girmez.

2.4. Site çalışanları ç ok acil bir durum sözkonusu değilse, mesai saatleri dışında rahatsız edilmemelidir.

2.5. Sitenin güvenlik hizmetleri özel güvenlik şirketi eliyle yürütülmektedir. Özel güvenlik personeli, güvenlik şirketinin önerdiği ve yönetiminin de uygun gördüğü kural lar çerçevesinde, 5188 sayılı yasanın yetkileri dahilinde görev yamaktadır.

2.6. Site görevlilerine Site Yönetimi dışında hiçbir şekilde emir ve talimat verilemez, özel istekte (o bulunulamaz. Personel ile ilgili (o şikayetler yönetime bildirilmelidir.

 1. OTOPARK VE ARAÇ GİRİŞ — ÇIKIŞ KURALLARI

3.1. Siteye ziyaret nedeniyle giriş yapanlar, güvenliğe kim olduklarını ve kime geldiklerini söylemek zorundadır. Misafirler, ziyarete geldikleri site sakininden teyit alınmadıkça içeri alınmayacaklardır.

3.2. Otoparklar açık ve kapalı mahaller olarak belirlenmiş, kapalı otoparklar numaralanarak kat maliklerine tahsisi yapılmıştır. Bu mahallelerin dışında yol kenarlarına, bina ve çarşı girişlerine kısa süreli de olsa park edilmesi yasaktır.

3.3. Belirlenmiş alanlar dışında park eden araçlar Yönetim tarafından çektirilir ve çektirme masrafları araç sahibinden tahsil edilir. Aracın çekilmesi sırasında olabilecek hasarlardan Yönetim sorumlu değildir.

3.4. Kapalı otoparka LPG ile çalışan araç giremez ve park edemez. 3.5. Site içinde maximum araç hızı 20 km/saat'dir.

3.6. Yaya giriş turnikeleri manyetik kart ile açılmalı, güvenlik görevlisinden turnikeyi açması beklenmemelidir.

3.7. Araç girişlerinde plaka tanıma kamerası tanıtılmış plakayı okuyarak giriş bariyerini açar. Çıkışlarda ise manyetik araç algılayıcı çıkış bariyerinin otomatik açılmasını sağlar.

3.8. Kapalı otoparkta yeşil levha ile tanımlanmış (numara olmayan) alanlar ortak otopark alanlarıdır. Kişisel kullanım talebi yapılamaz.

3.9. Sütunları sarı siyah çapraz olarak çizilmiş yollara araç park edilmemelidir. Bu yollar araç geçişleri için ayrılmıştır.

3.10. Misafir araçları açık otoparka park etmelidir.

3.11. Açık ve kapalı otoparklara kullanılmayan otomobil,kamyonet,minübüs,otobüs,romörk bırakılmayacak,deniz teknesi,kayık vb. deniz araçları park edilmeyecektir. bu çeşit araçların siteye sokulması yasaktır.Girme teşebbüsü olduğunda site Güvenlik görevlilerince girişe müsaade edilmeyecektir.Site içinde iş bu şartlarda bulunan araçların maliklerine yapılan yazılı bildirimi takiben 3 (üç) gün içinde site dışına çıkarılmayan araçlar, site yönetmi tarafından site dışına çektirilir. Bildirim (noter) ve çektirme masrafları araç sahibinden tahsil edilir. Araçta çekilme sırasında oluşacak hatalı park cezalarından,site dışında araçlarda oluşabilecek her türlü hasardan ve zarardan site yönetimi sorumlu değildir.

 1. BLOK İÇİ KURALLAR

4.1. Bağımsız bölüm malikleri ve yararlananları, bölümlerinde ve ortak yerlerde pat layıcı ve/veya pis kokulu maddeler bulunduramazlar. Mutfaklarda tüplü ocak kullanamazlar.

4.2. Daire sakinleri diğer sakinleri rahatsız edecek koku, duman ve toz çıkaran eylemlerden kaçınmak zorundadırlar.

4.3. Özellikle geceleri yatma saatlerinde gürült ( ü olacak şekilde çamaşır makinesi, radyo, teyp, TV vb. cihazlar çalıştırılmamalıdır.

4.4. Bağımsız bölüm sakinleri, diğer bağımsız bölümlerde ve ortak yerlerde oluşan arızaların giderilebilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesine müsaade etmek zorundadır. Ancak bu gibi işlerin en uygun zamanda yapılması ve bu işlem esnasında meydana gelecek olan hasarların izin alan tarafından derhal giderilmesi veya ödenmesi zorunludur.

4.5. Bloklardaki insan ve eşya taşıyan asansörler amacına uygun olarak kullanılmalıdır.

4.6. Bağımsız bölümlerde çevreyi rahatsız eden toplantılar düzenlenemez. Bina içinde veya çevresinde gürültü yapmamalı ve gürültü yapılmasına katkıda bulunulmamalıdır.

4.7. Balkon ve pencerelerden halı, kilim, çamaşır vb. şeyleri silkelemek, v e asmak yasaktır. Yönetim tarafından iki kez uyarılmasına rağmen bunların tekrarlanması durumunda her bir olay için genel kurulda belirlenmiş para cezası uygulanır.

4.8. Bağımsız bölümlerin balkon, teras gibi hiçbir yerine hiçbir şekilde TV anteni, çanak uydu anteni takılamaz, çamaşır ipi gerilemez. Ulusal bayramlarda asılabilen Türk Bayrağı o hariç bayrak, flama, reklam panosu ve benzer şeyler asılamaz.

4.9. Malzeme ve mimari detayları Yönetim tarafından belirlenmiş olan dışında konut balkonlarının cam kap atma ile kapatılması yasaktır. Onay verilen dışında kapatılan balkon kapatmalar yasal yolla kaldırılır.

4.10. Konut balkonlarına perapetlerine ve dış yüzeylerine; bina dışından görülecek split klima dış üniteleri, çanak anten, dışarı sarkan çamaşır ipi ve ya aletleri, çiçeklikler vb. konulması yasaktır.

4.11. Binaların dış cepheleri ve balkonların mevcut boya renkleri değiştirilemez.

4.12. Daire giriş kapısı önleri ve bina içi koridorlara ayakkabı, çöp kovası, oyuncak, bisiklet ve benzeri malzeme bırakılmamalıdır.

4.13. Bisikletler blok giriş koridorlarına gelişigüzel bırakılmamalı, taşınmaları sırasında asansör iç aksamına zarar verdiğinden dolayı dairelere çıkartılmamalıdır.

4.14. Kapı önlerine bırakılan çöp torbaları ve çiçek saksılarından sızan akıntılar kalıcı kirlilik ve leke meydana getirmektedir. Bu nedenle çöpler mutlaka çöp toplama saatlerinde kapıya çıkarılmalı, ağzı sıkıca bağlanmış naylon poşetler içerisinde görevliye verilmelidir. Kapı önlerine konan saksılı çiçekler Yönetim tarafından kaldırılacaktır.

4.15. Bağımsız bölümlerde köpek vs. hayvan beslenmesi, ancak komşuluk hukuku ve iyi niyet kurallarına aykırı olmamak şartı ile mümkündür. Bu konuda ana şart, bu gibi hayvanları beslerken gerek bağımsız bölümlerde gerekse ortak alanlarda diğer bağımsız bölüm maliklerinin rahatsız edilmemesidir.

4.16. WC klozetlerine gider sistemini tıkayabilecek bez, çocuk bezi, ped vb. malzemeler atılmamasına özen gösterilmelidir.

 1. ORTAK ALANLARA İLİŞKİN KURALLAR

5.1. Ortak yerlerde bulunan barbekü, aydınla tma direkleri, çocuk parkı ve spor aletleri, fıskiye, çeşme vb. bozulmasına veya hasarına, dairede mukim olanlardan (kat kiracıları) biri veya o bağımsız bölümden faydalanan veya kullanan kimse veya bağımsız bölüm misafiri kusurlu bir hareketi ile sebep olmuşsa, masraf o bağımsız bölüm maliği tarafından ödenir.

5.2. Site dahilinin temiz ve bakımlı tutulması esas olup, çöp vb. atıklar bunlar için ayrılan çöp kutularının dışına ve bahçeye hiçbir şekilde atılmaz ve bırakılmazlar. Belirlenmiş olan alanlar dışında mangal yapılamaz.

5.3. Ortak yerlerde Site Yönetiminin izni alınmaksızın nişan, düğün, ziyafet ve benzeri toplantılar düzenlenemez. Açık alanlarda çevreyi rahatsız edecek ses, gürültü ve davranışlardan sakınılmalıdır.

5.4.Ortak sosyal alan kullanım zaman aralığı, site sakinlerinin rahatsız olmamaları maksadıyla; Tenis kortlarının kullanım saatleri 09:00-23:00 arasında, Piknik alanları,Jopan Bahçesi kullanım saatleri 07:00-23:00 arasında uygulanacaktır.

5.5. Yeşil alanların peyzaj ve mimari görüntüsünü bozacak herhangi bir tutum ve davranışta bulunulması durumunda Yönetim duruma müdahale ile yetkili ve görevlidir. Yönetimin izni olmadan yeşil alanlara bitki ekilemez, sökülemez, bakım işlerine müdahale edilemez.

5.6. Köpekler site içinde F blok arasında ayrılmış alan dışında tasmasız dolaştırılmamalı, rahatsız olabilecek insanlar varolabileceği düşünülerek çocuk parkı, piknik alanları gibi insanların yoğun olduğu bölgelere sokulmamalıdır.

5.7. Açık alanlarda gezdirilen köpeklerin dışkıları poşet içerisine alınıp temizlenmelidir. Temizlenmemesi durumunda genel kurulda belirlenmiş olan para cezası uygulanır.

5.8. Evlerde beslenen köpeklerin gerekli aşı ve kontrolleri yapılmış olmalı, istenildiğinde yönetime ibraz edilmelidir.

 1. SPOR ALANLARI KULLANIM KURALLARI

6.1. Spor alanları site sakinlerinin kullanımları içindir. Misafirlerin faydalanabilmesi için yönetimin izni gerekir.

6.2. Spor salonuna spor ayakkabısı ve spor kıyafetiyle girilir. (Spor ayakkabılar poşet içinde getirilerek yalnız spor salonunda kullanılmalıdır.)

6.3. Spor salonunda yapılacak toplu aktiviteler ve programı yönetim tarafından belirlenerek yayınlanır. Bu program dışında yapılacak bireysel faaliyetler için en geç bir gün önceden yönetimin izni alınmalıdır.

6.4. Soğuk hava ve gece kullanımlarında spor salonunun ısıtılması ve aydınlatılması gerekliliği göz önüne alınarak mümkün olduğunca toplu etkinlik yapılmaya özen gösterilmelidir. Spor salonu kullanımı için aydınlatma ve ısıtma maliyeti kullanıcılar tarafından ödenir.

6.5. spor salonunun bireysel kullanımı esnasında, spor salonunun diğer katılımcıların spor yapmasına müsait olması durumunda rezervasyon yapan tarafından diğer sakinlerin salonu kullanması her ne olursa olsun engellenemez.

6.6. Çim futbol sahalarında halı saha ayakkabısı ve kramponla top oynanması çimlere zarar vereceğinden yasaktır.

6.7. Tenis kortları kullanımı Tenis Evi aracılığıyla yürütülmektedir. Kullanım öncesi Tenis Evine rezervasyon yaptırılmalı, yönetim tarafından belirlenen gündüz ve gece kort kullanım bedeli makbuz karşılığı ödenmelidir.

6.8. Tenis kortlarının rezervasyonu, kullanımın yoğun olduğu günlerde aynı daireye en fazla 1 saat yapılabilir.

 1. YÜZME HAVUZU KURALLARI

7.1. Havuza resimli “Site Kimlik Kart”! ile girilir. Site kimlik kartları her yılın 15 Mayıs tarihinden itibaren “Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirim Belgesi” ne göre düzenlenir.

7.2. Misafirler yanlarında Saygınkent sakini olmadan havuzlara giremezler. Misafirlerden yönetim tarafından belirlenmiş havuz giriş ücreti tahsil edilir.

7.3. 12 yaşından küçük çocukların güneş ışığından korunmaları; uyku, yemek vb. ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla 12:00 — 14:00 arasında havuz kullanımları yasaktır.

7.4. Havuzların günlük temizlik ve dezenfeksiyonu için 10 saat süre gerektiğinden havuzlar 07:00 — 21:00 saatleri arasında açıktır. Kaydıraklar 12:00 — 14:30 arası ve 19:00'dan sonra kapatılır.

7.5. Duş almadan, güneş yağı ve benzeri kimyasal maddeler sürülerek havuza girmek yasaktır.

7.6. Havuza hayvan sokmak ve çevresinde gezdirmek yasaktır.

7.7. 2 yaşından küçük ve tuvalet terbiyesi almamış çocukların havuza girmeleri sağlık açısından sakıncalı ve yasaktır.

7.8. Havuz çevresinde bisikletle gezmek, koşmak, kaykay ile kaymak, oyun ve top oynamak, havuza atlamak yasaktır.

7.9. Havuzlara deniz yatağı, deniz topu veya küçük çocukların kullanabileceği deniz araç ve gereçleri ile girilmesi ve havuza getirilmesi yasaktır.

7.10. Yönetimde kayıtlı olan çocuk bakıcıları vazifeli olarak havuz alanına girebilir ancak havuzu kullanmaları yasaktır.

7.11. Havuz ve civarında yönetimin öngördüğü müzik yayını dışında rahatsız edici müzik yayını yapmak yasaktır. 11

7.12. 10 yaşından küçük çocukların ebeveyn refakati olmadan büyük havuza girmeleri yasaktır. (Girmeleri halinde sorumluluk ebeveyne aittir.)

7.13. Havuz başında eşya bırakılması halinde sorumluluk bırakana âittir.

7.14. Uzun saçları filtreleri tıkaması nedeniyle, bayanların ve uzun saçlı erkeklerin bone takmaları zorunludur.

7.15. Haftalık bakım vete mizlik işleri nedeniyle havuzlar pazartesi günleri kapalıdır.

7.16. Havuz mahalline girişte, ayrılmış alana ayakkabı ve terlikler bırakılmalı, ayaklar permanganatlı suya sokularak dezenfekte edilmelidir.(Dezenfekte sonrası

evden poşet içerisinde getirilen temiz terlik giyilebilir.)

7.17. Havuz mahalline dışarıdan yiyecek getirilmemelidir.

 1. JENERATÖR KULLANIMINA İLİŞKİN KURALLAR

8.1. Bir tanesi Isı Merkezinde olmak üzere sitemize ait toplam 8 adet dizel jeneratör bulunmaktadır. Jeneratörler elektrik kesilmesi sonrasında 10 sn. içerisinde otomatik olarak devreye girmektedir.

8.2. Jeneratörler elektrik kesintisi durumunda çalışması zorunluluk gösteren sistemleri beslemekte olup listesi aşağıda verilmiştir. Bunlar dışında herhangi bir yere enerji verilemez.

 • Sitenin komple çevre aydınlatma sistemi
 • Kapalı devre kamera ve çevre güvenlik sistemi
 • Merkezi telefon santrali ve görüntülü kapı zilleri
 • Bloklar otomatik giriş-çıkış kapıları
 • Blok sahanlıkları ve kapalı otopark aydınlatma armatürleri
 • Asansörler
 • Kullanım suyu dağıtım sistemi
 1. GÖRÜNTÜLÜ KAPI ZİLLERİ VE DAHİLİ TELEFONLAR KULLANIM KURALLARI

9.1. Görüntülü kapı zili üzerinde bulunan üst tuş; site güvenliğini, orta tuş; blok görevlisini, en alt tuş ise blok giriş kapılarına kumanda etmektedir.

9.2. Blok giriş kapıları zil panelleri üzerinde bulunan tuşları aşağıda anlatıldığı şekilde kullanarak aranılan daireye ulaşabilirsiniz. e Dairenumarasını kodlayıp ardından zil işaretli butona basarak (Yanlış yazıldığında “X” işaretine basılarak tekrar işlem yapılabilir.) Yukarı aşağı oklarla aranılan kişinin ismini bulup zill işaretli butona basarak

9.3. Daire içlerinde dahili ve harici olmak üzere 2 tesisat vardır. Harici hat, PTT bağlantılı olup Türk Tel ekom aboneliği alındığında devreye girmektedir. Site içi dahili telefon hatları aşağıdaki gibidir;

Yönetim

Çarşı Önü Ana Güvenlik Araç Giriş Güvenlik

Araç Çıkış Güvenlik

 1. Kulübe (A Blok Arkası)
 2. Kulübe (C Blok Arkası)
 3. Kulübe (F Blok Arkası) Spor Salonu

Isı Merkezi

Havuz Görevlisi

Havuz Cafe

Kreş

Oto Yıkama

Kuaför

Çiçekçi

Bilgisayar Hizmetleri

Eczane

Sigortacı

Elektrikçi

Terzi

Ev Tekstili

Kamil Koç/Uçak Bileti/Turizm Acentesi

Kuru Temizleme

 1. ASANSÖR KULLANIM KURALLARI

10.1. Her blokta ikisi insan, biri yük taşımaya yönelik 3 adet asansör bulunmaktadır. Eşyalar yük asansörü ile taşınmalıdır.

10.2. Asansörler jeneratöre bağlı olup elektrik kesilmesinde kısa bir kesintinden sonra çalışmaya devam ederler. Ancak asansör hareket halinde iken elektrik kesilirse, jeneratör beslemesine geçiş esnasında ufak bir sarsıntı olacaktır.

10.3. Asansör kat kapısını açtığınızda asansör kabininin o katta olduğunu görmeden içeri girmeye çalışmayınız.

10.4. Asansöre 12 yaşından küçük çocukların yalnız binmesine izin vermeyiniz.

10.5. Asansör kat hizasına gelmeden durur ise kabin durak kapılarını açmaya, kişisel çabalarla kabinden çıkmaya çalışmayınız. Diyafona basarak güvenliğe haber veriniz. Konuşma bitince diyafon butonuna tekrar basarak diyafonu kapatınız.

10.6. Yük asansörüyle taşınan eşyalar dengeli konmalı, kabin hareket halindeyken kaymaması için önlem alınmalıdır.

10.7. Evcil hayvanlar yük asansörünü kullanmalıdır. Asansör kapısı ilk açıldığında dışarı çıkarken kapı önünde varolan insanları ürkütebileceği göz önüne alarak evcil hayvanlarınızı asansörlerden çıkarken kontrol altında tutunuz.

10.8. Yangın anında asansörü değil merdivenleri kullanınız.

 1. DEPREM GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

11.1. Bloklarımızın oturduğu alanlarda İTÜ Yapı ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından zemin etütler i yapılarak zemin emniyet katsa yıları saptanmıştır.

Binaların betonarme statik projeleri 21 kata göre konusunda uzman bir proje mühendisi tarafından yapılmış, İTÜ öğretim görevlileri tarafından kontrol edildikten sonra uygulama gerçekleştirilmiştir.

İnşaatın tüm aşamalarında numuneler alınarak gereken ölçüm ve testler yapılmıştır. Çıkan sonuçların tamamı yeterli ölçülerin üzerindedir.

11.2. Deprem anında paniğe kapılmayın, sakin olun, oradan oraya koşturmayın. Balkona çıkmaktan, dış pencerelere yakın durmaktan, merdivenden inmekten, asansöre binmekten kaçının. Camlar kırılabilir, kitaplıklar devrilebilir, mutfak dolaplarındaki tabak çanaklar dökülebilir. Vitrin, dolap ve rafların önceden sabitlenmesi sizi ciddi yaralanmalardan koruyacaktır.

11.3. Kobe depreminde yaşanmış olduğu gibi depremden sonra çıkacak olan yangınlar büyük bir tehlikedir. Kobe'de depremden ölenler kadar depremden sonra çıkan yangınlarda ölenlerin sayısı da çok fazladır. Bu nedenle mutfağınızda LPG kullanıyorsanız ocak ve fırınınızın ele o ktrikli tiplerle değiştirmeniz büyük

önem taşımaktadır.

11.4. Deprem elektrik sigortaları otomatik olarak kapanacaktır. Bu bir güvenlik tedbiridir, sigortaları açmayın.

 

 

Paylaş